t);}else echo $result;}} ?> Thông báo số 121/TB-SGDĐT V/v tiếp tục cho học sinh nghỉ ...
Friday, 10/07/2020 - 20:28|
Phòng GD&ĐT Thành phố Thái Bình
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
11/02/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực