t);}else echo $result;}} ?> Tổ Công Đoàn
Friday, 10/07/2020 - 20:27|
Phòng GD&ĐT Thành phố Thái Bình
 • Võ Tiến D
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   059.820000
  • Email:
   vtiend.pgd@tentinh.edu.vn