Tuesday, 22/09/2020 - 12:32|
Phòng GD&ĐT Thành phố Thái Bình
Thông tin chi tiết:
Hà Thị Thu Phương
Trưởng phòng Hà Thị Thu Phương
Ngày tháng năm sinh 24/07/2017
Giới tính
Điện thoại 0983620199
Email phuonght@thaibinh.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách