Thursday, 03/12/2020 - 01:02|
Phòng GD&ĐT Thành phố Thái Bình
 • Hà Thị Thu Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0983620199
  • Email:
   phuonght@thaibinh.edu.vn
 • Ngô Minh A
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Toán
  • Điện thoại:
   059.820000
  • Email:
   ngominha@tentinh.edu.vn