t);}else echo $result;}} ?> CV số 27/SGDĐT-GDTrH vv sơ kết 03 năm thực hiện đề án ...
Friday, 10/07/2020 - 20:00|
Phòng GD&ĐT Thành phố Thái Bình
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
14/01/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
07/12/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
31/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực