Thursday, 03/12/2020 - 02:12|
Phòng GD&ĐT Thành phố Thái Bình

V/V TẬP TRUNG KIỂM TRA, RÀ SOÁT, KHẮC PHỤC CÁC CÔNG TRÌNH VỆ SINH XUỐNG CẤP CỦA CÁC TRƯỜNG HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH

Ngày ban hành:
26/04/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

V/v phê duyệt kế hoạch tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông Chuyên tỉnh Thái Bình năm học 2018-2019

Ngày ban hành:
26/03/2018
Ngày hiệu lực:
26/03/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực