Wednesday, 27/05/2020 - 01:05|
Phòng GD&ĐT Thành phố Thái Bình
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
09/01/2018
Ngày hiệu lực:
09/01/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

V/v hướng dẫn công tác quản lý thu, chi đầu năm học 2016 -2017

Ngày ban hành:
01/01/1970
Ngày hiệu lực:
05/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

V/v chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục năm học 2016-2017

Ngày ban hành:
05/09/2017
Ngày hiệu lực:
05/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực