Wednesday, 02/12/2020 - 04:45|
Phòng GD&ĐT Thành phố Thái Bình
Ngày ban hành:
02/04/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
11/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
20/08/2018
Ngày hiệu lực:
20/08/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
08/08/2018
Ngày hiệu lực:
08/08/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
06/08/2018
Ngày hiệu lực:
06/08/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
09/01/2018
Ngày hiệu lực:
09/01/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

V/v chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục năm học 2016-2017

Ngày ban hành:
05/09/2017
Ngày hiệu lực:
05/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

V/v hướng dẫn công tác quản lý thu, chi đầu năm học 2016 -2017

Ngày ban hành:
01/01/1970
Ngày hiệu lực:
05/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực